Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

coconutcoke
0170 014c 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamaciusia maciusia
coconutcoke
8501 0df3 500
<3
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamaciusia maciusia
coconutcoke
3449 9450 500
little octopus
Reposted frombecurious becurious viamaciusia maciusia
6260 c808 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamarianna marianna

March 22 2015

coconutcoke
6752 883f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viapatidaga patidaga
coconutcoke
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
coconutcoke
6860 8f73
Sad but true.
Reposted frompiehus piehus viapatidaga patidaga
3843 7a7c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapatidaga patidaga

January 26 2015

coconutcoke
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viajunk junk

January 07 2015

coconutcoke
9628 837c
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viapatidaga patidaga
coconutcoke
coconutcoke
7128 fd5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapatidaga patidaga

January 02 2015

coconutcoke
coconutcoke
7699 f63d
Reposted fromkakus kakus viapatidaga patidaga
coconutcoke
4896 5dc0
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapatidaga patidaga
coconutcoke
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatidaga patidaga
coconutcoke
8658 d504 500
Lisboa.
Reposted fromverronique verronique viapatidaga patidaga

December 21 2014

6612 6c07 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapatidaga patidaga
coconutcoke

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viapatidaga patidaga

November 24 2014

coconutcoke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl